Privatlivspolitik

Privatlivspolitik
EU’s dataforordning (GDPR) er databeskyttelse, som trådte i kraft d. 25 Maj 2018. Formålet er at give alle borgere i EU samme rettigheder i forhold til hvordan deres personlige oplysninger bruges. Desuden er det meningen at give den enkelte borger et større overblik samt mere kontrol over hvilke sammehænge deres data benyttes.
Som køreskole er vi klar over, at der hviler et ansvar hos os i forhold til hvordan elevens personfølsomme data opbevares og håndteres.

Måden vi behandler private data på:
Når eleven vælger at starte på kørekort skal elevens personoplysninger bruges i forbindelse med jf. bekendtgørelsen om kørekort, hvor eleven giver sine oplysninger på “P23 – Ansøgning om kørekort”.
Elevens personoplysninger vil derudover også blive registreret elektronisk, på koreprovebooking.dk som er den portal der giver adgang til at køreskolen eller borgerservice kan booke teori- og praktisk prøve til eleven.
Elevens telefonnummer vil kun blive brugt i forbindelse med bestilling af prøver på køreprøvebooking.dk samt i forbindelse med aftaler om kørsel og undervisning med den enkelte kørelærer.
Elevens personlige oplysninger vil kun blive udvekslet med borgerservice og færdselsstyrelsen i forbindelse med godkendelse af kørekortansøgning og betaling af prøvegebyrer.
Elevens personlige oplysninger vil blive slettet fra køreskolens system efter endt kørekortuddannelse, eller hvis kørekortforløbet afbrydes. Dog er der lovkrav til skolen om at opbevare elevens lektionsplan i 2 år. De fysiske lektionsplaner vil blive opbevaret i aflåst skab og efter 2 år blive makuleret.
Alle fysiske dokumenter med følsomme persondata, som i løbet af kørekort forløbet kan være i køreskolens varetægt, opbevares i aflåst skab.
Eleven kan til hver en tid anmode om at få sine data rettet eller slettet, hvilket dog kan have betydning for elevens uddannelsesforløb ved Køreakademiet Aps.