Handelsbetingelser

Handelsbetingelser
Betaling
Når eleven tilmelder sig holdstart på Køreakademiet Aps, vil den første aften han/hun møder op på køreskolen, være en introduktionsaften. Her vil vi gennemgå køreuddannelsens forløb fra start til slut, udlevere papir, samt besvare eventuelle spørgsmål.Denne aften er gratis og derefter kan eleven beslutte om han/hun ønsker at gennemføre uddannelsen hos Køreakademiet Aps.
Vælger eleven at fortsætte, skal han/hun have gennemført betalingen af den pakke eleven har valgt, inden næste teoriundervisning (teori 2). Skal eleven på manøvrebane før teori 2, skal betalingen ske inden at eleven skal på manøvrebane.
Hos Køreakademiet Aps modtager vi betaling med VISA-Dankort, VISA, Mastercard og Mobilepay.Betalingen vil blive trukket på elevens bankkonto med det samme og eleven vil modtage en kvittering på sit køb.
Alle beløb er i danske kroner og er inkl. moms.
Det er muligt at lave delbetaling ved køb af en Lovpakke. Her deles betalingen op i 3 rater. I dette tilfælde skal eleven have betalt første rate inden teori 2 eller manøvrebane (hvis at eleven skal på manøvrebane før teori 2).
Fortrydelsesret / afbrudt forløb
Skulle eleven fortryde sit køb hos Køreakadmiet Aps, har han/hun mulighed for at afbryde og afslutte det, før at han/hun har gennemført hele pakken. Vi refunderer selvfølgelig enten det fulde beløb eller det tilgodehavende beløb for ikke modtaget ydelser tilbage.
Tilbagebetalingen vil ske via bankoverførsel.
Afbudsregler
Skulle det ske at eleven bliver forhindret i at møde fysisk op til en teoriaften skal eleven aflyse inde i bookingsystemet eller meddele dette til kørelæreren, senest samme dag.
Da loven foreskriver at teoriundervisningen skal afholdes som klasse undervisning, er det vigtigt at eleven møder fysisk op til teoriundervisningen. Det er dog ifølge loven muligt at have en teoriaften (af 4 lektioner) som selvstudie derhjemme.
Afbud til praktiske kørelektioner skal ske mindst 24 timer før den bookede tid. Møder eleven ikke op uden at have meldt afbud i tide, skal eleven betale for det antal lektioner han/hun har booket.

Aflysning af Manøvrebane er muligt indtil 5 hverdage før den bookede tid. Møder eleven ikke op uden at have meldt afbud i tide, skal eleven betale for manøvrebane igen.
Aflysning af glatbane (køreteknisk anlæg) er muligt indtil 5 hverdage før den bookede tid. Møder eleven ikke op uden at have meldt afbud i tide, skal eleven betale for glatbane igen.
Aflysning af teoriprøve skal ske 8 hverdage før den bestilte tid.Sker aflysningen ikke i tide, vil der blive opkrævet et nyt prøvegebyr fra Færdselsstyrelsen på 1000kr samt nyt bookinggebyr fra køreskolen.

Aflysning af praktisk prøve skal ske 8 hverdage før den bestilte tid. Sker aflysningen ikke i tide, vil der blive opkrævet et nyt prøvegebyr fra Færdselsstyrelsen på 1000kr. Samt nyt bookinggebyr fra køreskolen.

Lektionsplan (logbog)
Ifølge loven skal lektionsplanen underskrives efter hver gennemført lektion, af både elev og kørelærer.Hos Køreakademiet Aps er lektionsplanen digital og underskrives digitalt efter hver fuldendt undervisning.
Lektionsplanen skal ses som elevens midlertidige kørekort imens at han/hun er under uddannelse og derfor skal den kunne fremvises til alle elevens undervisninger. Det er strafbart hvis lektionsplanen underskrives ukorrekt af kørelærer eller elev og kan straffes med bøde eller fængsel i op til 4 måneder.
Førstehjælp
Det er et lovkrav, at alle der tager kørekort for første gang, skal gennemføre et færdselsrelateret førstehjælps kursus. Kurset har en varighed på 8 timer.
Har eleven i forvejen et færdselsrelateret førstehjælpsbevis når han/hun starter på køreuddannelsen, må dette ikke være mere end 1 år gammelt.
Tidspunkt for prøver / afvikling af prøver
Det er Færdselsstyrelsen som afgører disse tider og er derfor ikke til at ændre efter bestilling, medmindre dette sker inden 8 hverdage før bestilt tid.
Kørelæreren afgør i samråd med eleven hvornår at han/hun er klar til at gå til teori- og praktisk prøve. Det er ikke godtaget at sende elever til prøve som ikke er klar.
Køreakademiet Aps kan ikke holdes ansvarlig for ventetider på teori- og praktiskeprøver, eller manglende godkendelse af lægeerklæring. Såfremt at en elev ikke består sin teori- eller praktiske prøve, kan køreskolen ikke holdes ansvarlig for dette. Køreakademiet Aps vil dog gøre sit allerbedste for at elevens forløb så vidt muligt vil ske gnidningsfrit.
Krav om sammenhængende undervisning
Loven kræver at undervisningsforløbet skal være sammenhængende og bliver fulgt i den rigtige rækkefølge. Derudover skal den være uden længere pauser. (OBS: pausereglerne blev ophævet under Lockdown i år 2020).
Pausereglerne lød således:
Afbrudt i mere end 3 måneder før afsnit 7 = starte helt forfra på køreuddannelsen.
Afbrudt mellem 3 til 4 måneder i afsnit 7 til 9 = starte igen fra afsnit 7.
Afbrudt mere end 4 måneder inden bestået teoriprøve = starte helt forfra.
Afbrudt mellem 3 og 5 måneder efter bestået teoriprøve = gennemføre 4 lektioner á 45 minutter i afsnit 7.
Afbrudt i 5 måneder eller mere = starte helt forfra og ny teoriprøve.
Manøvrebanen skal ikke gennemføres ved start forfra når:
Teoriprøven er bestået, og afbrydelsen er mere end 5 måneder men eleven har haft mindst 2   lektioner á minium 45 minutter i afsnit 7.
Inden afbrydelsen overstiger 7 måneder.
Ved start forfra SKAL eleven gennemføre Køretekniskanlæg (glatbane) på ny.

Selvom at pausereglerne er ophævet i år 2020 anbefaler vi på Kørekademiet Aps, at eleven holder sin kørsel ved lige og undgår længere pauser i sin uddannelse, da det kan gøre at eleven ikke er ligeså klar som før han/hun holdte sin pause og derved har længere udsigter til at bestå en praktisk prøve.

Ekstra kørelektioner
Vær opmærksom på at vores pakker kun dækker lovens minimums krav til kørelektioner.Mange har behov for ekstra køretimer, før at de er klar til at gå til køreprøve.
Ekstra kørelektionerne afregnes med kørelæreren. Betalingen kan ske inde i bookingsystemet på go and drive, via mobile pay eller kontant.
Teori- og praktisk prøve
Eleven skal bestå en teori- og praktisk prøve for at kunne erhverve sig et kørekort. Eleven kan tidligst aflægge teoriprøve en måned før at han/hun fylder 17 år og den praktiske, tidligst når han/hun er fyldt 17 år, og har bestået sin teoriprøve. Den praktiske prøve skal aflægges senest 12 måneder efter bestået teoriprøve.
Før at det er muligt at komme til teoriprøve skal eleven have godkendt sin ansøgning ved borgerservice, gennemført teori 8 som fremgår af lektionsplanen og betalt prøvegebyr til Færdselsstyrelsen.
Når eleven skal til teori- og/eller praktisk prøve skal han/hun HUSKE at medbringe:Lektionsplan i udprintet form og denne skal være klipset sammen i det ene hjørne.Den godkendte og udfyldte ansøgning (P23).Pas eller dåbs- /navneattest.
Ansøgning om kørekort
Før at eleven kan aflevere sin ansøgning til borgerservice og de kan godkende den, skal eleven vedlægge:Lægeerklæring (som skal være stemplet og underskrevet af elevens egen læge).Pas foto (medbring gerne dette billede med hos lægen).Færdselsrelateret førstehjælpsbevis (som max må være 18 måneder gammelt).Sammentykkeerklæring fra elevens værge(r). Hvis at eleven er under 18 år ved opstart af uddannelsen.
Når eleven har gjort ovenstående og udfyldt sin ansøgning med navn, adresse mm, kan eleven aflevere den fysisk til borgerservice. Husk at få gjort dette i tide da den skal være godkendt før at eleven kan gå til teoriprøve.
GO N’ DRIVE
Her på Køreakademiet Aps benytter vi os af Go and drive, som er et bookingsystem til køreskoler.
Ønsker eleven at starte hos os, opretter eleven sig via vores hjemmeside på go and drive. Når eleven er oprettet har eleven sin egen konto hvor han/hun selv kan booke sine forskellige lektioner, samt aflyse eventuelle lektioner. Eleven kan faktisk booke hele sit forløb før han/hun overhovedet er startet på Kørekortet, hvis han/hun ønsker dette.
Alle bookinger inde på Go and drive synkroniseres helt automatisk i elevens egen google-kalender på telefonen, så eleven har et samlet overblik.
Dagen før at eleven skal ud at køre eller til teori, får eleven en reminder på sin telefon om den aftalte tid.
På elevens konto er det muligt hele tiden at følge med i alle transaktioner og på denne måde kan eleven og/eller forældrene, hele tiden følge med i hvordan pengene bliver brugt. Ønsker eleven ekstra kørelektioner sætter eleven selv penge ind på sin go and drive konto og det vil så være muligt at booke ekstra køretime(r).
Udover dette, kan eleven inde på sin go and drive konto få adgang til online teoriundervisning samt online teoriprøver og emneprøver.